Disclaimer

DISCLAIMER

Op het gebruik van deze website (www.odeaurfragrances.com) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Odeaur B.V. streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Odeaur B.V. niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Odeaur B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Odeaur B.V. en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Odeaur B.V. garandeert niet dat e-mails die aan Odeaur B.V. worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Odeaur B.V. te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Odeaur B.V. heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Odeaur B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Odeaur B.V. zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Odeaur B.V. daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Creating memories in reverse. Signature scents for the iconic.

We set out to create a line of unisex fragrances inspired by nature but driven by technology. Simple compositions that adapt to any skin and have nothing to hide. As transparent as our refillable bottle. The result is a smart collection of modular fragrance solutions adapted to fast-paced city life.

Based in Amsterdam. Made in Grasse.

Our synthetic fragrances are made with ingredients from both synthetic and natural origins, organic and responsibly sourced. Each fragrance is a composition of recognizable notes translated to clean solutions. Uncomplicated formulations that have nothing to hide and are not flung off conveyor belts. Inspired by nature, driven by technology. 

Get to know our fine fragrances.